Ochranná známka

Oznamujeme Vám, že jsme zaregistrovali ochrannou známku pro společnost REALITY BROKERS s.r.o., pod kterou naše kancelář vystupuje.